Ç O C U K F A K Ü L T E S İ

Şifrenizi öğrenmek için aşağıdaki alana e-posta adresinizi girip "Şifre Al" butonuna basınız.


Çocuk Fakültesi çocukların kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmelerini, meslekleri oyunlaştırarak deneyimlemelerini, meslek edinimi konusunda yol gösterici olmayı, sorumluluk bilincini meslekleri öğretirken aşılamayı ve ilgi ve isteklerine paralel deneyim kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.