Ç O C U K F A K Ü L T E S İ

Çocuk Fakültesi Hakkında

Çocuk Fakültesi Platformuna Hoş Geldiniz

Çocuk Fakültesi alanlarında uzmanlaşmış isimlerle +6 yaş çocuklara oyunlaştırma ve deneyimsel öğrenme gibi çeşitli gelişimsel teknikler kullanılarak meslekleri deneyimletmektedir. Çocukların ilgi duyduğu alanlarda kendi yeteneklerini, yaratıcılıklarını, becerilerini geliştirmeleri nihayetinde kendilerini keşfetmeleri konusunda onlara yol gösteren bir platformdur.

Oyunlaştırma temel alınarak oluşturulan bu programda çocukların merakını geliştirmek, onlara sorumluluk kazandırmak, uygulama ve deneyim ile gerçekci bir şekilde meslekleri öğretmek, yeteneklerini geliştirmek ve hayal güçlerini harekete geçirmek nihayi amacımızdır.

100'den fazla

Görev

8

Meslek Fakültesi

350'den fazla

Video

about-image

Çocuk Fakültesinin Hedefleri

Objektif bir anlayış içinde rehberlik eden, alanlarında uzman kişiler ile çocukların sosyal-duygusal becerilerini geliştirmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz.

  • check Kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmeyi sağlamak
  • check Meslekleri oyunlaştırarak deneyimlemelerini sağlamak
  • check Meslek edinimi konusunda onlara yol gösterici olmak
  • check Sorumluluk bilincini meslekleri öğretirken aşılamak
  • check İlgi ve isteklerine paralel deneyim kazanmalarını sağlamak

Çocuk Fakültesi çocukların kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmelerini, meslekleri oyunlaştırarak deneyimlemelerini, meslek edinimi konusunda yol gösterici olmayı, sorumluluk bilincini meslekleri öğretirken aşılamayı ve ilgi ve isteklerine paralel deneyim kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.