Ç o c u k F a k ü l t e s i


Çocuk Fakültesi Hakkında

Çocuk Fakültesi Platformuna Hoş Geldiniz

Çocuk Fakültesi alanlarında uzmanlaşmış isimlerle +6 yaş çocuklara oyunlaştırma ve deneyimsel öğrenme gibi çeşitli gelişimsel teknikler kullanılarak meslekleri deneyimletmektedir. Çocukların ilgi duyduğu alanlarda kendi yeteneklerini, yaratıcılıklarını, becerilerini geliştirmeleri nihayetinde kendilerini keşfetmeleri konusunda onlara yol gösteren bir platformdur.

Oyunlaştırma temel alınarak oluşturulan bu programda çocukların merakını geliştirmek, onlara sorumluluk kazandırmak, uygulama ve deneyim ile gerçekci bir şekilde meslekleri öğretmek, yeteneklerini geliştirmek ve hayal güçlerini harekete geçirmek nihayi amacımızdır.

75++

Görev

8

Meslek Fakültesi

350+

Video

about-image

Çocuk Fakültesinin Hedefleri

Objektif bir anlayış içinde rehberlik eden, alanlarında uzman kişiler ile çocukların sosyal-duygusal becerilerini geliştirmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz.

  • check Kendi Yetenek ve İlgi Alanlarını Keşfetmeyi Sağlamak
  • check Farklı Meslekleri Oyunlaştırarak Deneyimlemelerini Sağlamak
  • check Meslek Edinimi Konusunda Onlara Yol Gösterici Olmak
  • check Sorumluluk Kazandırarak Uygulama ve Deneyim İle Çeşitli Meslekleri Öğretmek
  • check Küçük Yaşlardan Başlayarak İlgi ve İsteklerini Keşfetmelerini Deneyim Kazanmalarını Sağlamak

Çocuk Fakültesi;

Çocukların Kendi Yetenek ve İlgi Alanlarını Keşfetmelerini Sağlamak, Farklı Meslekleri Oyunlaştırarak Deneyimlemelerini Sağlamak, İlgi ve Becerileri Doğrultusunda Meslek Edinimi Konusunda Onlara Yol Gösterici Olmak Amacı İle Alanlarında Uzman Kişiler İle Öğrenmeyi Seven Bireyler Yetiştirmeyi Hedeflemekteyiz