Ç O C U K F A K Ü L T E S İ

Çocuk Fakültesi Blog

Çocuklarımız ve ebeveynleri için elimizden geldiğince faydalı bilgileri bir araya getirmeye çalıştık. Yeni yazılar için ara sıra buralara uğramayı unutmayın! :)

Çocuk Fakültesi çocukların kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmelerini, meslekleri oyunlaştırarak deneyimlemelerini, meslek edinimi konusunda yol gösterici olmayı, sorumluluk bilincini meslekleri öğretirken aşılamayı ve ilgi ve isteklerine paralel deneyim kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.