Ç O C U K F A K Ü L T E S İ

Üyelik Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar"

İşbu Çocuk Fakültesi Online Üyelik Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) www.cocukfakultesi.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (kısaca “Site”) tüm haklarının sahibi olan merkezi ANAFARTALAR MAHALLESİ, SANAYİ CADDESİ, MUSA ALSAN İŞ HANI NO 19-H KAT:4 ULUS/ANKARA adresinde bulunan CONTENT RD A.Ş. (Çocuk Fakültesi) ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Üye arasındadır. Üye, Site 'ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 2. Sözleşme’nin Konusu


İşbu Sözleşme’nin konusu Çocuk Fakültesi'nin sahibi olduğu platform üzerinden deneyim programı satın alma imkanının sağlanması ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


Madde 3. Çocuk Fakültesi'nin Hakları


3.1. Çocuk Fakültesi güvenlik nedeniyle Üye 'nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site 'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.


3.2. Çocuk Fakültesi, önceden Üye 'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.


3.3. Çocuk Fakültesi, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye 'ye bilgi vermeksizin Site 'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site 'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.


3.4. Çocuk Fakültesi Sözleşme ’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.


3.5. İşbu Sözleşme Çocuk Fakültesi'nin hizmet satışı için herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Çocuk Fakültesi ’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.


3.6. Çocuk Fakültesi'nin üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


3.7. Çocuk Fakültesi kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye 'nin kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca Çocuk Fakültesi bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.


3.8. Çocuk Fakültesi sisteminde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Çocuk Fakültesi'ne aittir.


3.9. Çocuk Fakültesi, kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme ’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.


3.10. Çocuk Fakültesi, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.


Madde 4. Üye ’nin Yükümlülükleri


4.1. Üyelik, Site ’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Çocuk Fakültesi tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.


4.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal e-mail yoluyla Çocuk Fakültesi ’ne ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Çocuk Fakültesi'ne bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.


4.3. Üye, Sitede belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.


4.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.


4.5. Üye, Site 'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bunların güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Çocuk Fakültesi'nin sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.


4.6. Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini, aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Çocuk Fakültesi'nin uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.


4.7. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun Çocuk Fakültesi tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.


4.8. Üye, Site 'ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, Site'nin ve diğer üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını ve aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Çocuk Fakültesi'nin uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.


4.9. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.


4.10. Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.


4.11. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgiler sebebiyle veya Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Çocuk Fakültesi sorumlu değildir.


4.12. Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.


4.13. Üye, Site üzerinden satın alacağı deneyim programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte anlaşmalı olunan danışman ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, Çocuk Fakültesi'nin sorumluluğunun deneyim programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan danışman ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan Çocuk Fakültesi'nin sorumlu olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.14. Üye, Site üzerinden satın alacağı deneyim programını iptal etmek istemesi halinde bu talebini web sitesinde bulunan “Ödeme Geçmişi” alanında yer alan iade adımlarını takip ederek yapması gerektiğini, aksi takdirde satın almış olduğu deneyim programı ücretinin kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satın alma işleminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde iptal talebinin bildirilmesi halinde ise deneyim programı ücreti Üye ’ye iade edilecektir.


4.15. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve Üye’nin satın almış olduğu özel ders programını izlemeye başlaması halinde bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili özel ders programına başlanması ile birlikte Üye cayma hakkını kullanamayacaktır.


4.16. Satın alma yaptıktan sonra üyenin tercih ettiği maksimum 2 cihazdan (cep telefonu, bilgisayar, laptop, tablet vs) erişime izin verilecektir.


Madde 5. Ödeme ile İlgili Koşullar


5.1. Üye, satın alacağı programı ücretini sadece online ödeme yöntemi ile ödeyebilir. Bununla birlikte, kurumsal satışlarda başka ödeme yöntemleri kararlaştırılabilir.


5.2. Üye, deneyim programının tesliminden önce satın alınan hizmetlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.


5.3. Üye, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup, Çocuk Fakültesi'nin ödemeyi, kendi adı ve hesabına tahsil ettiğini bildiğini ve satış ilişkisinin kendisi ile Çocuk Fakültesi arasında kurulmuş olacağını bildiğini kabul ve beyan eder.


5.4. Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan Çocuk Fakültesi tarafından düzenlenir.
Madde 6. Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti


6.1. Çocuk Fakültesi, Üye’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.


6.2. Çocuk Fakültesi, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük Üye tarafından kişisel bilgilerin Site ’de herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.


6.3. Çocuk Fakültesi'nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Çocuk Fakültesi'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


6.4. Çocuk Fakültesi sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Çocuk Fakültesi bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler Çocuk Fakültesi bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.


6.5. Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler Çocuk Fakültesi çalışanları, anlaşmalı olunan danışmanlar gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.


6.6. Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


6.7. Üye, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir.


6.8. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, Çocuk Fakültesi'nin “Gizlilik Politikası” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.


6.9. Üye aynı zamanda Çocuk Fakültesi'nin indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.


6.10. Üye, Site üzerinden satın alacağı özel ders programlarında, Çocuk Fakültesi sistemine girmiş olduğu isim, soy isim, adres, iletişim bilgileri ve deneyim programının kendisine teslim edilmesi için gerekli diğer tüm bilgilerin anlaşmalı olunan danışman ile paylaşılacağını bildiğini, bunun Çocuk Fakültesi uygulamasının amacı için zorunlu bir husus olduğunu, bu suretle bu bilgilerinin anlaşmalı olunan danışman ile paylaşılmasına peşinen muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 7. Hizmet Teslimi ve Ücret İadesi


7.1. Anlaşmalı olunan danışmanlar tarafından verilecek deneyim programı sürecinde Üye, deneyim videolarının Site’de veya değişiklik durumunda Çocuk Fakültesi tarafından belirtilecek internet adresinde verileceğini kabul eder.


7.2. Ödemesi yapılmış deneyim programları ile sınırlı olmak üzere Üye’ye ücret iadesi ancak müşterinin deneyim video içeriğinden memnun kalmaması, müşterinin yanlış programı satın alması hallerinde yapılacaktır. Ancak, Üye’nin ders programlarını izlemeye başlamış olması durumu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili özel ders programına başlanması ile birlikte Üye cayma hakkını kullanamayacaktır.


Madde 8. Fikri Mülkiyet Hakları


8.1. Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu Site’deki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Çocuk Fakültesi veya sözleşme yoluyla Çocuk Fakültesi'ne lisans verenlere aittir. Üye, Çocuk Fakültesi'nin yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriğini dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site'nin Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Çocuk Fakültesi'nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Çocuk Fakültesi'nden talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, Çocuk Fakültesi'ne derhal ödemekle sorumlu olacaktır.


8.2. Çocuk Fakültesi'nin, Site Hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü ve/veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.


8.3. Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.


8.4. Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.


8.5. Üye’ler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Çocuk Fakültesi'nin rücu hakkı saklıdır.


Madde 9. Sorumluluk


9.1. Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Çocuk Fakültesi gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle Çocuk Fakültesi'nden hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.


9.2. Çocuk Fakültesi hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.


9.3. Çocuk Fakültesi'nin ağır kusuru veya kastı haricinde, Üye’nin doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.


9.4. Bir kişisel gelişim ürünü olan, sözleşme konusu www.cocukfakultesi.com, kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere, herhangi bir sonuç garantisi taahhüt etmeksizin, kullanıcıların kendilerini özel hayatlarında geliştirmesi amacıyla üretilmiş bir kaynaktır. Çocuk Fakültesi, www.cocukfakultesi.com’da yer alan içeriğin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu taahhüt etmemektedir.


Madde 10. Üyelik İptali ve Sözleşme’nin Feshi


10.1. Üye'nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda Çocuk Fakültesi, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin Site’den aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Çocuk Fakültesi'nden hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. Çocuk Fakültesi doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.


10.2. Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Çocuk Fakültesi'nden hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.


10.3. Üye’nin üyeliğinin herhangi bir sebeple ya da herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, Üye’nin sona erme anına kadar vermiş olduğu siparişler işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.


Madde 11. Sözleşme’nin Süresi


İşbu Sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Çocuk Fakültesi'nin veya Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.


Madde 12. Muhtelif Hükümler


12.1. Üye, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üyeliğin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Çocuk Fakültesi tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Üye’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Çocuk Fakültesi sorumlu değildir.


12.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.


12.3. Çocuk Fakültesi'nin Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.


12.4. İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir.


12.5. Üye Site’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, Sözleşme’nin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.


Ticari Elektronik İleti Onay Formu


Ad-Soyad :


Tel No :


E-mail :


İşbu formda yer alan ve şahsıma ait olan telefon numarası ve elektronik posta adresine indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere aşağıda seçilmiş vasıtalar kullanılarak iletilmesini ve şahsıma ait söz konusu bilgilerin CONTENT RD A.Ş. (“Çocuk Fakültesi”) bağlı şirketleri ile çalışanları, anlaşmalı olunan danışmanlar gibi ifa yardımcılarıyla paylaşılacağını kabul ve beyan ederim.


SMS E-mail Telefon

Çocuk Fakültesi çocukların kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmelerini, meslekleri oyunlaştırarak deneyimlemelerini, meslek edinimi konusunda yol gösterici olmayı, sorumluluk bilincini meslekleri öğretirken aşılamayı ve ilgi ve isteklerine paralel deneyim kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.