Ç O C U K F A K Ü L T E S İ

Çocuk Fakültesi Örnek Videoları

Fakülte isimlerinden merak ettiklerinize tıklayarak ilgili fakültenin tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

Çocuk Fakültesi çocukların kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmelerini, meslekleri oyunlaştırarak deneyimlemelerini, meslek edinimi konusunda yol gösterici olmayı, sorumluluk bilincini meslekleri öğretirken aşılamayı ve ilgi ve isteklerine paralel deneyim kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.