Ç O C U K F A K Ü L T E S İ
Çocuklar için doğru meslek seçimi önerileri
blog-details
Meslek seçimi önemli bir adım olup erken dönemlerde başlamaktadır. Çocuklar meslek gruplarını gördükçe, tanıdıkça fikir sahibi olmaya başlarlar. Dolayısı ile ilk aşama; çocuk eğitiminde mesleklere yer ayırmaktır. Meslekler ile ilgili yapbozlar sunabilirsiniz, çocuk gelişime uygun anlatımlar yapabilirsiniz ve hatta deneyim platformu oluşturarak birkaç meslek grubunu ziyaret edebilir, beraber gözlem yapabilirsiniz. Gün sonunda ‘’Hangi meslek grubunda ne hissettin?’’ gibi bir soru yönelterek çizmesini isteyebilirsiniz. Doğru bir meslek seçimi için doğru yönlendirmeler şarttır. Oyunlaştırılmış eğitim ile seçtiği birkaç meslek grubunu canlandırabilirsiniz. İkinci aşama olarak; anne-baba ya da bakım veren kişinin çocuklarının yeteneklerini dikkate almasıdır. Örneğin çocuğunuz yeni tarifler denemeye, sunumlar yapmaya ve mutfağa ilgisi var ise gastronomi bölümüne yönlendirme yapabilirsiniz. Resim yapma yeteneği var ise çizim ile ilgili olan bölümleri anlatabilirsiniz. Fakat güçlü yönleri kadar zayıf yönleri de önemlidir. Çocuklar zayıf yönlerini far ettiklerinde başarısızlık ve kaybetme duyguları ile tanışırlar. Burada önemli olan gerçekçi bir karar alabilmek için güçlü yönlerinin çocuğa fark ettirmek olacaktır. Üçüncü aşama ise; ‘’Avukat olsan nasıl hissederdin?’’ , ‘’Sence öğretmen olmak nasıl bir duygudur?’’ gibi sorular sorularak hayal kuma becerisini destekleyebilirsiniz. Böylece hem düşünür hem de o mesleğin kendi açısından olumlu ve olumsuz yönlerini fark edebilir. Ayrıca gittiği çocuk okulu, çocuk üniversitesi, çocuk eğitim platformu ve benzeri gibi eğitim platformlarında bulunun öğretmenlerinden rica ederek meslekler ile ilgili etkinliklere yer vermesini isteyebilir ve gözlemlerini sizlerle paylaşmasını isteyebilirsiniz. Bazı oyunlaştırılmış deneyim platformlarında meslekler çocuklar için uygun hale getirilmiş ve deneyim kazanmaları sağlanmıştır. Örneğin, güzellik uzmanı için kuaför malzemelerinin bulunduğu minyatürler, Dördüncü aşama; kendi düşüncelerinizi çocuklara dayatmak yerine onların verdiği kararları dinlemeli ve fikirlerine saygı duymalısınız. Çocukları seçim yapmakta özgür bırakmalısınız.

Çocuk Fakültesi çocukların kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmelerini, meslekleri oyunlaştırarak deneyimlemelerini, meslek edinimi konusunda yol gösterici olmayı, sorumluluk bilincini meslekleri öğretirken aşılamayı ve ilgi ve isteklerine paralel deneyim kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.