Sık Sorulan Sorular

Çocukların sıklıkla duyduğu en yaygın sorulardan biri de "Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun?" sorusudur. Çocuklar, büyüdükleri ortam ya da çevreden etkilenseler bile meslek seçimleri büyük ölçüde deneyimleri doğrultusunda şekillenmektedir. Yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkında büyüyen çocukların, meslek hayatlarında da daha başarılı olduğu görülmüştür.

Southern Methodist Üniversitesi'nden George Holden'in 2010'da yayınladığı raporunda, çocuklara küçük yaşlarda engelleri aşmalarına nasıl yardımcı olduğumuzun, eylemlerine, fikirlerine nasıl tepki verdiğimizin ve sunduğumuz deneyimlerin çeşitliliğinin meslek seçimlerindeki kararları üzerinde etkisi olduğunu söylemektedir. Yapılan birçok araştırmada erken yaşta deneyimsel öğrenmenin çocukların beyin gelişimine olumlu katkıları ve yaşamlarında kalıcı etkileri olduğu ortaya konulmuştur. Deneyimsel öğrenme ile çocuklar gözlemleyerek, yaratıcılıklarını geliştirerek ve aktif bir şekilde etkileşimlerde bulunarak öğrenme deneyimlerini günlük yaşam becerileri ile bütünleştirerek dönüştürebilmektedir.

Çocuk Fakültesi’nde, çocuklara oyunlaştırılmış bir deneyimsel öğrenme platformu sunularak soyut kavramları günlük hayat becerileri ile bütünleştirebilme ve yaratıcılıklarını, becerilerini ve kendilerini keşfedebilme yolunda meslek edinimini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Her birimizin diğerlerinden daha güçlü olan bazı yönleri bulunmaktadır. Bu yönlerimiz ve becerilerimiz yaşamın erken dönemlerinde oluşmaktadır ve bu yönler, beceriler genellikle hayatın ilerleyen dönemlerinde nerede mutlu ve başarılı olabileceğimizin göstergeleri olmaktadır. Çocuklarımızın da neyi iyi yaptıklarını veya nerede yetenekli olduklarını fark etmelerine yardımcı olmaya ve güçlü yönlerini keşfetmeye teşvik etmek bu programın amaçlarından biridir.

Çocukların yetenek ile ilgili alanlarını, tutkularını keşfetmelerine yardımcı olarak, bu alanlarda daha fazla bilgi edinmelerini sağlamak ve oyunlaştırarak farklı ilgi alanlarını ve mesleki deneyimleri öğretmek hedeflemektedir. Oyun, çocukların öğrenmesinin birincil ve en etkili yoludur. Oyun, çocukların öğrenmelerine, keşfetmelerine ve tüm duyularını harekete geçirmelerine yardımcı olacak eğlenceli ve teşvik edici bir aktivitedir. Oyunlaştırma temel alınarak oluşturulan bu programda çocukların merakını geliştirmek, sorumluluk kazandırmak, uygulama ve deneyim ile gerçekçi bir şekilde meslekleri öğretmek ve yeteneklerini geliştirmek, farklı ortamlarda farklı rolleri keşfetmelerine, hayal güçlerini harekete geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla objektif bir şekilde rehberlik eden alanlarında uzman kişiler ile çocukların sosyal-duygusal becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir programdır.