Çocuk Fakültesi Nedir? Nasıl Çalışır?

Çocuk Fakültesi; alanlarında uzmanlaşmış isimlerle 6-15 yaş arasındaki çocuklara oyunlaştırma, deneyimsel öğrenme gibi çeşitli gelişimsel teknikler kullanılarak meslekleri deneyimletmek ve çocukların ilgi duyduğu alanlarda kendi yeteneklerini, yaratıcılıklarını, becerilerini geliştirmeleri nihayetinde kendilerini keşfetmeleri konusunda onlara yol göstermek amacıyla oluşturulmuş bir platformdur.

Çocuk Fakültesinin Amacı:

Çocukların duyduğu en yaygın sorulardan biri de "Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun?" dur. Çocuklar, büyüdükleri ortam ya da çevreden etkilenseler bile meslek seçimleri büyük ölçüde deneyimleri doğrultusunda şekillenmektedir. Yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına vararak büyüyen çocukların, meslek hayatlarında da daha başarılı oldukları görülmüştür.

Southern Methodist Üniversitesi'nden George Holden'in 2010'da yayınladığı raporda, çocukların küçük yaşlardayken engelleri aşmalarına yardımcı olma derecemizin; eylemlerine, fikirlerine verdiğimiz tepkilerin ve onlara sunduğumuz deneyim çeşitliliğinin meslek seçimlerindeki kararları üzerinde büyük etkisi olduğunu göstermektedir. Birçok araştırma, deneyimsel öğrenmenin erken yaştayken çocukların beyin gelişimine olumlu katkıları ve yaşamlarında kalıcı etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Deneyimsel öğrenme ile çocuklar gözlemleyerek, yaratıcılıklarını geliştirerek ve aktif bir şekilde etkileşimlerde bulunarak öğrenmelerini hayata aktarabilmektedirler. Çocuk Fakültesinde çocuklara, oyunlaştırılmış bir deneyimsel öğrenme platformu sunularak soyut kavramları günlük hayat becerileri ile bütünleştirebilme ve yaratıcılıklarını, becerilerini; kendilerini keşfedebilme yolunda meslek edinimini kazandırmak amaçlanmaktadır.  

Her birimizin diğerlerinden daha güçlü olan bazı yönleri bulunmaktadır. Bu yönlerimiz ve becerilerimiz yaşamın erken dönemlerinde oluşmaktadır ve bu yönler, beceriler genellikle hayatın ilerleyen dönemlerinde nerede mutlu ve başarılı olabileceğimizin göstergeleridir. Çocuklarımızın, kendi yeteneklerini fark etmelerine ve güçlü yönlerini keşfetmelerine yardımcı olmak, bu platformun temel amacıdır.

Oyun, çocukların öğrenmesinin birincil ve en etkili yolu olmakla beraber onların öğrenmelerine, kendilerini keşfetmelerine ve tüm duyularını harekete geçirmelerine yardımcı olacak eğlenceli ve teşvik edici bir aktivitedir. ‘’Oyunlaştırma’’ temel alınarak oluşturulan bu programda çocukların merakını geliştirmek, onlara sorumluluk kazandırmak, uygulama ve deneyim ile gerçekçi bir şekilde meslekleri öğretmek ve yeteneklerini geliştirmek, farklı ortamlarda farklı rolleri keşfetmelerine, hayal güçlerini harekete geçirmelerine yardımcı olmak nihai amacımızdır. Bu amaçla objektif bir anlayış içinde rehberlik eden, alanlarında uzman kişiler ile çocukların sosyal-duygusal becerilerini geliştirmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz.


Hedefler :

Çocukların;

 • Kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak,
 • Farklı meslekleri oyunlaştırarak deneyimlemelerini sağlamak,
 • İlgi ve becerileri doğrultusunda meslek edinimi konusunda onlara yol gösterici olmak
 • Küçük yaşlardan başlayarak kendi ilgi ve isteklerini keşfetmelerini, deneyim kazanmalarını sağlamak,
 • Sorumluluk kazandırarak uygulama ve deneyim ile çeşitli meslekleri öğretmek,
 • Soyut bilgileri somut bir şekilde günlük hayatta aktarabilme ve kullanabilme becerisini kazandırmak,
 • Merak ve keşif duygusunu geliştirmek,
 • Hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirme konusunda onlara yol göstermek,
 • Sosyal-duygusal becerilerini geliştirerek gelecekte meslek seçerken ne istediğini bilen, istekli, meraklı, öğrenmeyi seven bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Çocuk Fakültesi

Çocuk Fakültesi; Hayaller Fakültesi, Meslek Fakülteleri ve İş Dünyası'ndan oluşur!

Hayaller Fakültesi

Meslek fakültelerindeki deneyimlerinizden önce Hayaller Fakültesi ile başlamalısınız. Çocukların bu videoları izleme oranları ve sıklıkları kayıt altına alınır. Toplanan veri analiz edilerek eğitim tamamlandıktan sonra dekanlarımız tarafından çocuğunuzun hangi meslek fakültelerine eğilimi olduğuna dair bir e-posta gönderilir.
Önerilen meslek fakültesi veya kendi seçeceğiniz başka bir fakülteye ait kurları tek tek veya topluca satın alabilirsiniz.

Hayaller Fakültesi'nde aşağıdaki alanlarda 50 adet video bulunmaktadır.

 •  Yazarlık
 •  Tiyatro ve Oyunculuk
 •  Yönetmenlik
 •  Müzik
 •  Çizgi Film ve Animasyon
 •  Kurgu
 •  Sanat Tasarım
49,99 TLSatın Al
Hayaller Fakültesi

Meslek Fakülteleri

Meslek fakültelerinin her biri dört kurdan oluşmaktadır. Üyelerimiz kurları tamamladıkça yeni unvanlar kazanırlar.
1. Kur: İlk kur bittikten sonra öğretim görevlisi ünvanı alınır.
2. Kur: Bu kurda bulunan videolar tamamlandığında doktor ünvanı alınır.
3. Kur: Bu kurda bulunan videolar tamamlandığında doçentlik unvanı kazanılır.
4. Kur: Bu kurda bulunan videolara ek olarak online mülakat bulunmaktadır. Bu kur tamamlandığında “Çocuk Profesör“ ünvanı kazanılır ve iş dünyası bölümünde mesleğini deneyimleyeceği çalışmalar yürütülmeye başlanır.

Meslek fakültelerimiz şunlardır:

 •  Uzay Bilimleri Fakültesi
 •  Animasyon ve Çizgi Film Fakültesi
 •  Girişimcilik Fakültesi
 •  Avukatlar Fakültesi
 •  Televizyon ve Sinemacılar Fakültesi
 •  Mimarlar Fakültesi/li>
 •  Bilgisayar Fakültesi
 •  Müzik Bilimleri Fakültesi
 •  Tiyatro ve Oyunculuk Fakültesi
 •  Yaşam ve Sanat Fakültesi
Hayaller Fakültesi İle Başla
Meslek Fakülteleri

İş Dünyası

Meslek fakültelerinin en az bir tanesine ait 4 kuru tamamlayan çocuklar iş dünyası bölümünde meslek deneyimlerine devam edebilirler, projelerde görev alabilirler.

Bu serüvene katılmak için Hayaller Fakültesi'nden başlamalısınız.

Hayaller Fakültesi İle Başla
İş Dünyası